PF 2015

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru v uplynulom roku 2014 a do nového roku 2015 Vám prajeme veľa zdravia, šťastia, osobných a pracovných úspechov. Zároveň sa tešíme na ďalšiu spoločnú spoluprácu.

Marta Turóciová a Štefan Turóci
TT RACIO