Kluby zdravia

Kluby zdravia ponúkajú priestor pre širokú škálu aktivít:

  • prednášky našich i zahraničných odborníkov
  • minikurzy prípravy zdravých jedál
  • infoservis zameraný na výrobcov zdravých potravín
  • príjemné spoločenské stretávanie jednotlivcov, rodín a kolektívov s cieľom teoretického a praktického spoznávania princípov programu NEW START.

Fungujú v rôznych mestách SR. Do Klubov zdravia sú pozývaní naši i zahraniční odborníci z rôznych oblastí zdravia i verejno-prospešného života. Pri zriaďovaní a činnosti Klubov zdravia spolupracujeme s predstaviteľmi miestnych samospráv a regionálnych masmédií.

Viac informácii o Kluboch zdraviach a tiež i programe NEW START nájdete na www.zivotazdravie.sk

 

 

Galéria obrázkov

KZ 3

KZ

KZ 2

KZ 4

KZ 5

KZ 6

New Start

New Start

New Start

New Start

New Start

New Start

New Start

New Start

New Start

New Start